HOME             HISTORY          BIOGRAPHY       MESSAGES       ARTICLES        JOIN WITH US              NEWS                  PUBLICATIONS          Contact Us 
Connecting Souls
HOME      ABOUT       INDIAN SEEDS       MESSAGES       ARTICLES       AUTOBIOGRAPHY      NEWS      PUBLICATIONS      CONTACT 
1 கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்தவன்

2 சுவரொட்டிகள், சுவிசேஷகர்கள்

3 வைத்தியனே, உன்னைத்தானே குணமாக்கிக்கொள்

4 விலைமதிப்புள்ள வேலைக்காரன்

5 மாளிகையை இடிக்கும் மாம்சம்

6 சில்லரையில் விழுந்த சீஷன்

7 நற்கிரியை

8 சத்துருவை வீழ்த்தும் சத்தியம்

9 அந்தரங்கம், வெளியரங்கம்

10 எதிரியின் கையில் இயேசு

11 முரண்பாடுகள்

12 கல்லறைக்கா? கலிலேயாவுக்கா?

13 பணியா, பிணியா?

14 மறக்கப்பட்ட பிதா, மல்லுக்கட்டிய பிசாசு

15 குற்றுயிர்

16 தாலத்திலே தலை

17 ஊரும், வேரும்

18 ஊமையான ஊழியன்

19 செட்டைகளுள்ள மனிதர்கள்

20 முடிவு

21 சவுலாக மாறிய சாலமோன்

22 சத்துரு போதிக்கும் சத்தியம்

23 அத்தி மரத்துக்குக் கத்தி

24 புளித்த மா

25 கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிறிஸது

26 பாடுகளின் பலன்கள்

27 வனாந்திரம் ஏன்

28 சுவரைத் தாண்டி சுவிசேஷம்

29 உன்னில் உள்ள வெளிச்சம்

30 எதிரியை அறிவிக்கும் உளவாளி

31 எதிரிக்கு அறிவிக்கும் உளவாளி

32 ஒன்று நூறாக

33 சுவிசேஷகனைத் தடுக்கும் சுவிசேஷகன்

34 அளந்தால் அளக்கப்படும்

35 பாக்கியவான்கள், அதிக பாக்கியவான்கள்

36 கண்ணும், கனியும்
 
37 அதிக பலவான், ஆயுதந்தரித்த பலவான்

38 தினமும் தேவன்

39 பயப்படாதே, பயப்படு

40 நாம் யார்?

41 விற்கப்பட்டாலும், மறக்கப்படுவதில்லை

42 உண்மையில்லாதவர்களோடே பங்கு

43 பழியில்லை ஆனால் பதிலுண்டா?

44 நீங்களே சாட்சிகள்

45 மனந்திரும்புதலுக்குப் பின் மனந்திரும்புதல்

46 ஊழியனே உனக்குத்தான்

47 நாளைக்கும் நான் நடமாடவேண்டும்

48 விதிமீறல்

49 இன்னும் இடம் இருக்கிறது

50 யாருக்கு முன்னுரிமை?

51 பழுதுகள்

52 பொல்லாத புத்திமான்கள்

53 தவறு, தவறு, தவறு

54 எஜமானுக்கா? எனக்கா?

55 நியாயமா? நீதியா?

56 ஜனங்களைப் பிரிக்கும் சீஷர்கள்

57 நிறையும், குறையும்

58 எறியப்படும் விளக்கு

59 மரணத்தையே பேசும் மனிதர்கள்

60 சொட்டுத் தண்ணீரையும் விட்டுத் தரமாட்டேன்

61 கொள்ளளவும், எள்ளளவும்

62 சிந்திப்போன ரசம்

63 கேள்வியைக் கொன்ற கேள்வி

64 அறியாவிட்டால் அழிவுதான்

65 எல்லாம் எங்களுடையது

66 உன்னை அறிந்தவர்

67 பேதுருவுக்குள் சாத்தான் புகுந்தான்

68 சொல்வதைச் செய்யுங்கள்

69 கைக்கூலி

70 ஆறுதலா? ஆண்டவரா?

71 காலம் அவர் கையிலே

72 பின்பற்றுவோரா? விசுவாசிப்போரா?

73 இயேசுவை வைத்துக்கொள்ளுங்கள்

74 ராஜ்யத்தின் பக்கமா? ராஜாவின் பக்கமா?

75 எழுதத்தாணிகள்
76 நின்றே வென்ற நீதிமான்

77 கலப்பையிலே கை

78 உப்புத்தூண்கள்

79 காலியான படகிலே கர்த்தர்

80 முதுமை

81 விசுவாசிகளின் வித்தியாசம்

82 திசை மாறிய பறவைகள்

83 சீரழிக்கும் சீமாட்டிகள்

84 சமாரியன் என் சகோதரன்

85 எதிரியாகும் தேவன்

86 பொக்கிஷமா? போஜனமா?

87 மணவாட்டியும், மணவீடும்

88 அவரும், அவனும்

89 அழிக்கும் ஆலோசனைகள்

90 நீதியும், பீதியும்

91 நீதியும், நீதிமானும்

92 ஈர்ப்பா? தீர்ப்பா?

93 இவர்களே இடறல்கள்

94 கறையாலே கரையினிலே

95 வழியா, வலியா

96 இயேசுவும், இம்மானுவேலரும்

97 உயர இருந்தே வரட்டும் ஒத்தாசை

98 உங்களுக்கு எதிரி நீங்களே

99 நீயும் பாவியும் ஒன்றா?

100 ஆத்துமாவா? ஆதாயமா?

101 அப்படியல்ல ஆண்டவரே!

102 ஓடிவிட்டானா? ஒட்டியிருக்கிறானா?

103 சொன்னதைச் செய்துவிட்டீர்களா?

104 கல்லெறியும் சந்ததி

105 யாருக்குள் யார்?

106 வேலியும், போலியும்

107 பதிலடி

108 வேறே ஆடுகள் வேண்டும்

109 பூட்டப்படாத ஆலயம்

110 இந்த போருக்கு இதுதான் காரணம்

111 பயணத்தைத் தடுக்கும் பயம்

112 புறமுதுகு காட்டும் போர்வீரன்

113 உனக்கு எதிராளி, எனக்கோ விருந்தாளி

114 குறிவைக்கப்படும் ஸ்திரீ

115 சிறைவைக்கப்படும் சிறுமிகள்

116 மீதியாயிருந்தவனும், மிதித்துக்கொன்றவனும்

117 ஆகாரமா? ஆதாரமா?

118 பாதத்திலேயே இருக்கட்டும் பார்வை

119 முறியப்பண்ணும் எதிரி

120 சுயநலவாதி

121 தனிமையில் தேவனோடு

122 ஆழமான அஸ்திபாரம்

123 ஆழமான நதி

124 சோதனையும் கிருபையும்

125 கிறிஸ்தவனின் கிறிஸ்மஸ்

126 கொல்லும் தீவிரவாதி

127 பாழான ஆலயங்கள்

128 விசுவாசம் என்னும் ஆயுதம்

129 நீ எங்கே செல்கிறாய்

130 தெரிந்தெடுக்கப்பட்டது எதற்காக?

131 இயற்கையும் மனிதனும்

132 எதிர்பார்ப்புகள்

133 கற்களில் பிறக்கும் கனவு

134 மனிதனைப் பிடித்த மீன்

135 ஏமாந்துவிடாதே!

136 வீரர்களை வீழ்த்தும் விழுந்தவர்கள்

137 அறியப்படாதவருக்கு ஆராதனை

138 பிழைப்பும் இழப்பும் 

139 ஆயத்தம்

140 சரியும் சரித்திரம்

141 இளைப்பாறுதல் எப்போது?

142 ஞானம்

143 சத்துருவின் சகாதரன்

144 சத்துருவான சகோதரி

145 பிழையா? விலையா?

146 அழைக்கப்பட்டவனும், அழைத்தவரும் 

147.  படையிலா? படுக்கையிலா?

148.  பந்தியும், பணியும்

149. ஆவிக்குரிய ஞானம்

150. என்னை ஜெயிக்கும் எழுத்து


உமது வேதத்திலுள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு, என் கண்களைத் திறந்தருளும். (சங்கீதம் 119:18)